Interactie tussen partners

synastrie: onderdeel van de partnerastrologie.
 
image

Tussen mensen vindt altijd uitwisseling van energie plaats. Het onderdeel van de westerse astrologie dat deze uitwisseling beschrijft heet synastrie

In dit verband is iedere relatie tussen 2 mensen object van onderzoek. Ouders en kinderen, neven en nichten, grootouders en kleinkinderen, werkgevers en werknemers, vriendschapsrelaties, huwelijksparters.

Het spreekt voor zich dat niet in het algemeen kan worden gesproken van "relaties". Het type relatie moet eerst worden benoemd. In de interactie tussen ouders en kinderen, speelt bij voorbeeld macht een andere rol dan in die tussen intieme of huwelijkspartners. Wat in de ene verhouding een natuurlijk gegeven of een belangrijke voorwaarde is, is in de andere een ramp.

Per relatie-type is de uitwerking dan ook verschillend. Het vereist buiten astrologische kennis een even gedegen kennis van het type relatie. Het is een boeiend onderdeel van de astrologie, juist doordat het meer vereist dan alleen astrologische kennis.

Gaat het bij voorbeeld om een intieme relatie en blijkt uit de persoonlijke analyse dat beide partners niet erg geschikt zijn voor het relationele, dan zal de uitwerking er anders uitzien dan wanneer blijkt dat het relationele bij beide partners juist hoog ontwikkeld is.

De uitwerking ervan vereist 2 horoscopen, die beide eerst grondig bestudeerd moeten worden. Daarna wordt bestudeerd, hoe de astrologische factoren van de een vallen in de horoscoop van de ander. Vervolgens wordt aan deze nieuwe constellatie een interpretatie toegevoegd. Het verslag daarvan heet interactie horoscoop.

 
 

    Bestellen?

  • Nodig zijn de geboortedata van beide partners [ naam, geboortedatum, -plaats en -tijd
  • De interactie horoscoop kost € 75,=.
  • U kunt aanvragen via e-mail
 
 

Hoe verder?

    Na de interactie horoscoop zijn er 2 mogelijkheden:
  • U kunt perfect uit de voeten met de info en werkt hiermee verder de rest van uw leven
  • U gaat naast de interactiehoroscoop door met de horoscoop van de relatie zelf in stap 2